Postotak kalkulator (postotak.gen.im) je besplatni online alat za izračun postotaka.

?

Izračunajte postotak od vrijednosti

Za izračunati 20% od 80 napisati prvi okvir 20, drugi okvir 80.

Riješenje: 80 x 20 / 100 = 16

?

Riješenje:

Izračunajte postotak od vrijednosti.

Koliko je %     od ? =
?

Kako izračunati postotak niz drugi broj

Pišite prvoj kutiji 20, drugi okvir 80 izračunati postotak 20 od 80.

Riješenje: 20 x 100 / 80 = 25

?

Riješenje:

Kako izračunati koliki postotak je broj drugog broja

je koji postotak od ? = %
?

Izračunajte postotak promjene vrijednosti

Pišite prvoj kutiji 20, drugi box 60 izračunati postotak promjene vrijednosti.

Riješenje: (60 - 20) / 20 x 100 = 200

?

Riješenje:

Koji je postotak povećanje / smanjenje

od   do ? = %
?

Kako povećati ili smanjiti određeni postotak.

Pišite prvoj kutiji 10, treća kutija 70 od odaberite drugi box (povećanje / smanjenje) izračunati povećanje ili smanjenje od 10 postotak od 70 godina.

Riješenje: 70 + (70 x 10 / 100) = 77   70 - (70 x 10 / 100) = 63

?

Riješenje:

Kako povećati ili smanjiti određeni postotak.

%     od ? =
Tipke; Tab, F2, F4